Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan ‘Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ nin 60. maddesi gereği, kendine ait trafosu bulunan işletmeler bünyelerinde ‘Trafo Müşavirliği’ yetkisine sahip bir Elektrik Mühendisi bulundurmak veya serbest çalışan, gerekli izin ve yetki sahibi olan bir Elektrik Mühendisi ile müşavirlik sözleşmesi yapmak durumundadır.

Trafo Müşaviri, işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki Trafoların işletme sorumluluğunu üstlenir ve yasalar karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır. İşletme sahibi ile imzalanan ve EMO(Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından onaylanan sözleşme sonrasında Trafo Müşaviri bu sözleşmenin imzalanmasını takiben, var olan Trafoları denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.

Şirketimiz her ay yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlendiği trafoların periyodik kontrollerini yaparak, trafoların çalışır vaziyette olmasını ve güvende kalmasını sağlar. Bununla birlikte İŞLETME SORUMLUSU olduğumuz trafoların senelik periyodik kontrol ve bakımlarını da yapmaktayız. Firma olarak TRAFO MÜŞAVİRLİĞİsorumluluğunda  ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK‘i tercih ederseniz; aşağıdaki hizmetleri de tarafımızdan en uygun  fiyat garantisi ile satın almış olacaksınız .

 

1) TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ (ANAHTAR, PRİZ ler dahil ) VE RAPORU

2) PARATONER ÖLÇÜM VE RAPORU

3)İÇ TESİSAT MUAYENE UYGUNLUK RAPORU

4) JENERATÖR MUAYENE KONTROL RAPORU

5)KOMPANZASYON PANO ÖLÇÜMÜ

 

NOT :1 OCAK 2019 İTİBARİ İLE TRAFO MÜŞAVİRLİKLERİ YENİLENMEYE BAŞLANACAKTIR

 

1) TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ (ANAHTAR, PRİZ ler dahil ) VE RAPORU

2) PARATONER ÖLÇÜM VE RAPORU

3)İÇ TESİSAT MUAYENE UYGUNLUK RAPORU

4) JENERATÖR MUAYENE KONTROL RAPORU

5)KOMPANZASYON PANO ÖLÇÜMÜ

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİ DE ÜCRETSİZ olarak takip ederek sistemin düzgün çalışmasını sağlamakta ve firmalarınCEZAİduruma düşmelerini önlemekteyiz.

NOT :1 OCAK 2019 İTİBARİ İLETRAFO MÜŞAVİRLİKLERİ YENİLENMEYE BAŞLANACAKTIR